RO | EN

Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

Termenii și condițiile generale privind prelucrarea datele cu caracter personal:

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE BABA LAURENȚIU-LUCIAN prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea legislației în vigoare, confidențialitatea datelor cu caracter personal și dreptul la viață privată fiind garantate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul incheierii si executarii Contractului. Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator, vor fi prelucrate în scopul executării prezentului Contract, respectiv pentru prestarea Serviciilor, facturare si incasarea valorii Serviciilor, relatii cu clienții, verificarea și recuperarea debitelor, orice alte prelucrări necesare pentru buna desfășurare a relației contractuale.

Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator vor fi dezvăluite persoanelor juridice, autorităților și instituțiilor publice abilitate, DOAR la solicitarea acestora, în conformitate cu dispozițiile legale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop furnizării serviciilor specifice. Datele cu caracter personal furnizate, dar și alte informații furnizate de Beneficiar, prin prezentul contract (cum ar fi: CNP, seria și număr de BI/CI, nume, prenume, adresa, adresa de e-mail, nr. fax, nr. mobil, nr. telefon fix) vor putea fi prelucrate de CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE BABA LAURENȚIU-LUCIAN cu respectarea drepturilor Utilizatorilor, în special a dreptului de informare și opoziție, în următoarele scopuri: efectuarea de comunicări, programări ședințe, anulări ședințe, prezentare ofertă servicii; comunicarea privind statusul serviciilor prestate la solicitarea clientului sau când este considerată o necesitate (de ex. în cazul unei probleme, nelămurire) pentru produsele și serviciile CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE BABA LAURENȚIU-LUCIAN, prelucrarea datelor cu caracter personal cu funcție de identificare generală. Datele personale cu funcție de identificare sunt necesare pentru corecta identificare a clientului/împuternicitului în sistemele de prelucrare ale CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE BABA LAURENTIU-LUCIAN, pentru realizarea operațiunilor de facturare, respectiv cele care sunt necesare sau în legătură cu executarea Contractului.

Drepturile Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate.

Utilizatorul are următoarele drepturi privind datele cu caracter personal furnizate:

  • dreptul la informare și acces;
  • dreptul de intervenție asupra datelor;
  • dreptul la rectificare;
  • dreptul la ștergerea datelor;
  • dreptul la restricționarea prelucrării;
  • dreptul la portabilitatea datelor;
  • dreptul de opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
  • dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere ANSPDCP - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul va înainta către CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE BABA LAURENȚIU-LUCIAN o cerere scrisă, datată și semnată, în atenția responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal sau la numărul de telefon 0742 381 743 sau la adresa de email laurentiu.baba@gmail.com

Datele se arhivează pe o perioada de 10 ani conform normelor legale în vigoare.

Prin folosirea site-ului mai departe îmi exprim consimțământul la aspectele specificate mai sus.

Cookies

Un cookie este un fișier text foarte mic plasat pe hard diskul unui utilizator de internet. Este generat de un server de pagini web, care este practic computerul care operează un site web. Informațiile pe care le conține cookie-ul sunt setate de server și pot fi folosite de acel server ori de câte ori utilizatorul vizitează site-ul. Un cookie poate fi considerat ca fiind o carte de identificare a unui utilizator de internet, care spune unui site web când utilizatorul s-a întors.

Cookie-urile îmbunătățesc accesul la site-ul nostru și identifică vizitarea repetată. Mai mult decat atât, cookie-urile noastre îmbunătățesc experiența unui utilizator prin urmărirea și direcționarea în funcție de interesele acestuia. Cu toate acestea, această utilizare a cookie-urilor nu este în niciun fel legată de orice informație de identificare personală de pe site-ul nostru.

Continuând să vizitați acest site sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor.

Nu ezita sa ma contactezi!

Schimbarea și Transformarea sunt pasiunile și expertiza mea.

+40742381743
lucianlaurentiubaba@gmail.com Politica de Confidentialitate